Bomen op daken

Bomen als toegevoegde waarde

Door urbanisatie wordt de vraag naar groen op het dak steeds groter. Als de draagkracht het toelaat kan het plaatsen van een boom op het dak van grote meerwaarde zijn. Door een situatie te creëren waarin de natuurlijke groeiplaats van bomen gekopieerd wordt, is dit mogelijk. 

Hoe werkt het?

Bomen profiteren van regenwater wat op het dak valt  en geborgen wordt in ons systeem. Door de capillariteit van de totale groeiplaats krijgen de bomen de hoeveelheid water en zuurstof waar de boom om vraagt. In periodes van langdurige droogte is het mogelijk om het systeem met water bij te vullen. 

Bomen laten groeien op plekken waar dat vanuit de natuur niet altijd mogelijk is

Capillair Irrigatie Systeem 

Natuurlijk systeem van irrigeren

Het Permavoid Capillair Irrigatie Systeem werkt op basis van een bij de boom aangebrachte waterbuffer. Deze buffer bevindt zich onder de doorwortelbare ruimte van de boom, omdat ervaring leert dat het infiltreren van grote hoeveelheden regenwater via de bovenkant van de groeiplaats leidt tot structuurbederf in de grond, o.a. zuurstofverdringing, en daarmee tot ernstige groeireductie of zelfs sterfte van de boom. Het water uit de buffer is, net als natuurlijk grondwater, via capillaire opstijging beschikbaar voor de boom.