Bomen in open grond

Net als in het bos

Bomen zijn gewend om in de volle grond te groeien maar het is niet vanzelfsprekend dat bomen groeien in open grond. Bepalend is de balans tussen water, zuurstof en organische stof. Samen zorgen die elementen in de juiste balans ervoor dat er een gezond bodemleven aanwezig kan zijn waarmee bomen in symbiose kunnen leven. Twee oplossingen waardoor bomen in open grond uitstekend kunnen groeien zijn de Sandwich constructie en het Capillair Irrigatie Systeem.

Capillair Irrigatie Systeem 

Natuurlijk systeem van irrigeren

Het Permavoid Capillair Irrigatie Systeem werkt op basis van een bij de boom aangebrachte waterbuffer. Deze buffer bevindt zich onder de doorwortelbare ruimte van de boom, omdat ervaring leert dat het infiltreren van grote hoeveelheden regenwater via de bovenkant van de groeiplaats leidt tot structuurbederf in de grond, o.a. zuurstofverdringing, en daarmee tot ernstige groeireductie of zelfs sterfte van de boom. Het water uit de buffer is, net als natuurlijk grondwater, via capillaire opstijging beschikbaar voor de boom.

Meer over Capillair Irrigatie Systeem 

Amsterdam | Kleine-Gartmanplansoen
Tilburg | Vijfsprong Missionarisstraat
Uden | Marktstraat
Waalwijk | Markt

Toekomstbestendige groeiplaatsen voor bomen