Verkeersdaken

Oplossingen voor verkeer

De hoge druksterkte van de Permavoid fundering staat niet alleen de aanleg van groene daken toe, maar ook van geplaveide parkeerdaken of toegangswegen. Door de oplossingen voor waterbeheer en wegdek voor verkeer in één systeem bijeen te brengen, kunnen ruimte, tijd en uitgaven worden bespaard. Door water reeds bij de bron op te vangen, wordt overbelasting van het riool voorkomen.

Hemelwater beheren, daar waar het valt 

Voordelen verkeersdaken

I

Under construction

II

Under construction