Groendaken

groene daken 

Als het niet mogelijk is om een blauw-groen dak te voorzien vanwege de situatie (helling of draagkracht), bieden wij ook mogelijkheden voor het plaatsen van een groendak. In dit geval wordt er geen water opgeslagen en op een later moment hergebruikt om groen van water te voorzien, maar biedt het altijd meer koeling en bio-diversiteit dan een dak zonder groen.

Systeemopbouw

Een groendak is opgebouwd uit units zonder wateropslag. Hiervoor kunnen onder andere onze Flowblocks worden gebruikt. Water wordt dan opgevangen, groen wordt gevoed en na verzadiging wordt het overige water afgevoerd. 

Levende daken voor klimaat toekomst bestendige steden