Blauw-groene daken

Water en groen; de ultime combinatie

Door berging van regenwater onder de beplanting en natuurlijke capillaire nalevering hiervan aan de planten wordt de verdamping van een groendak sterk vergroot. We wisten het al, maar resultaten van o.a. project SmartRoof 2.0 zijn overduidelijk: groendaken hebben voldoende water nodig om te zorgen voor verkoeling in de stad en een toename aan biodiversiteit. Het bodemvochtgehalte op deze daken maakt een bredere diversiteit in flora en fauna mogelijk, wat het stedelijk klimaat verbetert. Daarom maken wij ons hard voor blauw-groene daken; water opvangen en hergebruiken is wat ons betreft de optimale oplossing!

Blauwgroene daktuinen en podium decks

De holle Permavoid fundering maakt het mogelijk om bij podium decks, blauw-groen dakconstructies en daktuinen regenwater op te slaan in de lichtgewicht, geocellulaire units. Dit opgeslagen regenwater wordt beschikbaar gesteld aan de planten door capillaire opstijging via capillaire vezelkolommen in het Permavoid Capillair Irrigatie systeem. Door deze, op de natuur gebaseerde, capillaire irrigatie zijn druppelleidingen, kleppen, slangen, pompen en de bijbehorende onderhoudsvereisten niet langer noodzakelijk. Water is beschikbaar voor de planten wanneer ze het nodig hebben, op natuurlijke wijze, on-demand, en bovenal zonder het gebruik van energie; net als in de natuur.

Water is de sleutel tot een succesvolle groene infrastructuur op elk niveau, in elk groen ontwerp. Houd regenwater uit het riool en zet het aan het werk om de biodiversiteit te ondersteunen en de stedelijke omgeving helpen af te koelen.

Meer over multifunctionele daken

Waarom blauw-groene daken?

Voor een goede en blijvende ecologische werking heeft een groendak voldoende water nodig. Maar bij conventionele groendaken is het juist water dat tijdens droogtes ontbreekt; wat doorgaans dé periodes zijn waarop de koelende werking van een groendak het hardste nodig is. Het grote waterbufferende vermogen van het Permavoid daksysteem maakt het mogelijk om regenwater slim te beheren en de ecologische werking van het (blauw)groendak aanzienlijk te optimaliseren.

We verkoelen de stad met blauw-groene daken die ons van extra ruimte voorzien en bijdragen aan biodiversiteit

Voordelen blauw-groene daken

Plantengroei

Doordat het capillair irrigatiesysteem van Permavoid voor een constante watertoevoer zorgt, hoeven planten niet langer te lijden onder de extremen van (de warmte-koude cyclus van) de seizoenen. Niet alleen groeien planten hierdoor beter, maar ook biedt het de dakontwerper de mogelijkheid om veel meer plantensoorten in zijn ontwerp te gebruiken. Daktuinen met irrigatiesysteem hebben bovendien een veel minder hoge grondlaag/substraatlaag nodig, omdat het niet langer de grondlaag is waarin het water wordt opgeslagen. Doordat planten op blauw-groene daken altijd over water beschikken, dragen zij ook optimaal bij aan verdamping. In gematigde klimaten kan hun prestatie oplopen tot 70% verdamping van de jaarlijkse neerslag.

Waterbesparing dankzij capillaire irrigatie

Het Permavoid Capillair Irrigatiesysteem verliest zelf geen water aan verdamping. Dit bespaart veel water ten opzichte van conventionele irrigatiesystemen. Bij begieten, bedruppelen en besproeien gaat immers veel water verloren aan verdamping. Onafhankelijk onderzoek door STRI in Australië, Engeland en de Golfregio wijst uit dat de waterbesparing tot wel 60% kan oplopen.

Biodiversiteit

De (tuin)architect kan veel meer verschillende soorten vegetatie in zijn ontwerp opnemen doordat water dankzij capillaire irrigatie altijd beschikbaar is. Dit op zijn beurt draagt bij aan meer biodversi­teit, zowel in planten als insecten. In een ecologisch onderzoek dat in de zomer van 2018 en 2019 werd uitgevoerd en waarbij 21 verschillende groendaken en daktuinen werden vergeleken, scoorde Project Smartroof 2.0 in Amsterdam verreweg het hoogst qua verschillende bloemen en bijensoorten.

Water level management

Met het Permavoid-systeem kan de waterbeheerder het waterniveau in de units vastzetten, meten en monitoren. Maar ook gecontroleerd beheren en zonodig aanpassen, zowel passief (door middel van overstort) als actief (sensor-gestuurd). Met deze vorm van retentie en detentie komt het systeem doorgaans al volledig tegemoet aan de bouw-eisen gedurende ontwerp- en uitvoerfase. Het op basis van sensordata actief kunnen bedienen van een elektronisch klep, waarmee kleine hoeveelheden extra water kunnen worden toegevoegd, zorgt ervoor dat planten ook tijdens langdurige droogtes gewoon kunnen doorgroeien. Indien hevige regenval wordt verwacht, kan het systeem zó worden ingesteld dat het vooraf water laat afvloeien om overvloeiïng te voorkomen. Dit waarborgt de retentie- en detentiecapaciteit op momenten dat die het hardste nodig is.

Voordeel voor het gebouw

De Permavoid-onderbouw schermt het (dak van het) gebouw af van extreme schommelingen in temperatuur en UV-straling. Dit verlengt de levensduur van het dak aanzienlijk. De isolerende werking van de combinatie van lagen water, lucht, grond en vegetatie zorgt ervoor dat er veel minder warmte het gebouw binnendringt. Daardoor is er op de bovenste verdieping(en) ook veel minder airconditioning nodig dan vereist. Bij Project Smartroof 2.0 bleek dat men de airco’s in het gebouw nooit meer aanzette. De koelende werking van het blauw-groene dak had ze overbodig gemaakt.