Bermverharding

Ongelukken worden voorkomen

Buiten de bebouwde kom is het aantal ongevallen waarbij de bestuurders naast de rijbaan raken omvangrijk, vaak gaat het hier om eenzijdige ongevallen, dit zijn ongevallen waarbij er geen botsing met een andere weggebruiker of een vast voorwerp plaatsvindt.

De redenen waarom een bestuurders van de weg raken zijn divers. Van onoplettendheid, vermoeidheid tot een defect aan het voertuig kan een voertuig in de berm terecht komen. Dit hoeft echter niet in een ongeval te resulteren wanneer het mogelijk is, door de speciale inrichting van de berm, om het voertuig weer onder controle en op de weg te krijgen.

Hoe werkt het?

Het Flowblock wordt sinds 2003, waar het na de grootschalige proef bermverharding Overijssel als beste prijs kwaliteit verhouding naar voren kwam, op grote schaal toegepast in bermen. De constructie wordt gesteld naast het gezaagde asfalt waarbij er de eerste strook naast de weg van _+/-  1m, na het graven van het cunet van +/- 25cm diep eerst een laag van zo een 150mm menggranulaat wordt aangebracht en verdicht. Hierna wordt deze afgewerkt met zo een 70mm zand wat verder verwerkt wordt over de breedte met enig afschot tot de totale breedte van de aan te leggen matten  en verdicht. Wanneer de matten geplaatst zijn worden deze gevuld met een schrale bermgrond en ingezaaid met bijvoorbeeld een B3 mengsel.

Bermverharding voorkomt ongelukken langs N-wegen

Voordelen van bermverharding

I

Berm behoudt de volledige groene aanblik

II

Snel te installeren

III

Volledig getest, ook op zwaar verkeer

IV

Eenvoudig weer op te nemen en her te gebruiken

V

Plaatsen van bermplanken en verkeersborden eenvoudig mogelijk