Tilburg

Een leefbare stad waar stadsnatuur centraal staat

Bouwjaar 2020
Locatie
Tilburg
Special features
Meerdere toepassingen in 1 stad

Het centrum van Tilburg is een voorbeeld van een stad die out of the box Denkt betreft water management. Gedwongen door de energie transitie en de zware civiele eisen die de binnenstad vraagt. Door de dynamische belasting van deze levendige stad met onder andere de grootste kermis van de Benelux wordt de binnenstad langzaam aangepast aan de huidige maatstaven van een duurzame stad. Het centrum van Tilburg is door de toepassing van meerdere van onze oplossingen een prachtig voorbeeld van een leefbare stad waar stadsnatuur centraal staat.  

Innovatie stadsnatuur

In Tilburg is ervoor gekozen om zo veel mogelijk groen te behouden naast de vele nieuwe aanplant die nodig is om het beeld in de stad aangenaam groen te maken. Zij investeren in de ontwikkeling van innovatieve straten. Slimmen profielen die door de energie transitie gedwongen wordt de ondergrondse dynamiek te rangschikken. Belangrijke elementen in de straat zoals de beheersing van water en de vergroening nemen hier een belangrijk plek in. Om de stad leefbaar te maken en de stadsnatuur te ontwikkelen is water een onmisbaar element, kostbaar regenwater moeten we gebruiken daar waar het valt zodat de bomen de stad kunnen koelen, sfeervol en aangenaam maken voor mens en dier.

Centrum | Kattenrug
Centrum | Stadhuisstraat
Centrum | Stadhuisstraat
Centrum | Vijfsprong

Fase I

Fase I begon met een relatief klein project in de Stadhuisstraat waar we xx. 

Fase II

In fase II werd dit opgevolgd door groter project in de Hendrikhof, waar water van de daken afkoppelt om regenwater te gebruiken om de beplanting te irrigeren. 

Fase III

In fase III tillen we het proces naar een hoger niveau. Met de uitvoering van het stadsforum waar niet alleen water van de daken afgekoppeld wordt maar ook water van de straat naar de groeiplaats gebracht wordt. Met slimme kolken is het mogelijk water te zuiveren van strooizout en zo al het water 100% circulair te gebruiken en te infiltreren in de stad. De grote profiteurs zijn de bomen en zelfs de twee monumentale platanen hebben binnen 2 jaar profijt van de uitbreiding van de groeiplaats en de bouwwerkzaamheden van de renovatie van het stadhuis doorstaan.