Sporthelden buurt

Multifunctioneel sportpark Sportheldenbuurt; het coolste sportpark van Europa

Bouwjaar 2019
Locatie
Amsterdam
Project partners
Gemeente Amsterdam, KWR, Waternet, Veolia, Permavoid, DutchBlue, Marineterrein Amsterdam en Topsector Water en Maritiem
Wateropslag capaciteit
Hockeyveld (6.000m2 : Permavoid & BlueLay) = 100 liter per m2 , 600.000 liter hele veld Voetbalveld (3.000m2 : Drainmix & BlueLay) = 75 liter per m2, 225.000 liter hele veld
Special features
Sportpark Sportheldenbuurt: water als belangrijk onderdeel van de oplossing

Veranderingen in het klimaat en de toenemende groei van de stad Amsterdam zorgt voor toenemende druk op de openbare ruimte. Nieuwe en bestaande openbare ruimte moet slim en klimaat adaptief ingericht en beheerd worden. Om deze reden besloot Gemeente Amsterdam in 2019 deel te nemen aan een innovatief project, genaamd TKI-project CitySports. Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de potentie van waterbergende kunstgrasvelden en de bijdrage hiervan aan een leefbare en klimaatbestendige stad. En met positief resultaat. Hoewel het onderzoek nog steeds gaande is, werden er gedurende de zomer van 2020 al veelbelovende resultaten behaald; in de maand juni van dat jaar bereikte het conventionele kunstgrasveld temperaturen van boven de 60°C, terwijl het waterbergende en natuurlijk koelende kunstgrasveld niet heter werd dan 36°C; slechts één graad warmer dan het ernaast gelegen natuurgrasveld.

Water als belangrijk onderdeel van de oplossing

Door de centrale ligging van het sportpark en de wensen op het gebied van klimaatadaptatie, multifunctionaliteit en het welzijn van gebruikers en omwonenden is gekozen voor twee waterbergende velden; een hockey-/korfbal veld.

Door gebruik te maken van een waterbergende fundering en een waterdragende shockpad onder het kunstgras met natuurlijke infill, wordt opwarming van het stedelijk gebied tegengegaan. Regenwater wordt automatisch opgeslagen onder de velden en zorgt voor verkoeling d.m.v. verdamping op warme dagen.

Op deze manier vervullen de natuurlijk gekoelde kunstgrasvelden ook een belangrijke rol in het verbeteren van het regenwaterbeheer van de stad. Het stadshitte eilandeffect wordt beperkt en dit heeft op zijn beurt weer een positief effect op mens, gezondheid en biodiversiteit; een van de uitgangspunten voor Sportpark Sportheldenbuurt.

Aanleg
Aanleg
Aanleg

Natuurlijk gekoeld kunstgras

Het Permavoid systeem wordt gebruikt als multifunctionele oplossing onder kunstgrasvelden, omdat het zowel zeer sterk als licht van gewicht is. Dankzij de open structuur van de units draineert het veld effectief en betrouwbaar over het gehele oppervlak, waardoor plasvorming tijdens piekbuien wordt voorkomen. De geringe constructiediepte versnelt het installatieproces, vermindert materiaalbewegingen van en naar de locatie en de cellulaire herbruikbare constructie maakt de aanleg van zowel tijdelijke als permanente sportvelden mogelijk.

De op natuur gebaseerde functionaliteit van regenwaterretentie en capillaire nalevering voor adiabatische koeling van het veld (verdamping) kan worden gecreëerd met behulp van de BlueLay capillaire shockpad in combinatie met een open-grid backing kunstgras en natuurlijke zand-infill. Met een goedgekeurde conventionele shockpad wordt het Permavoid systeem gebruikt voor het opvangen, vasthouden en/of infiltreren van regenwater. Het Permavoid sportsysteem met kunstgras creërt een waterbesparende en klimaatbestendige oplossing; 24/7 bespeelbaar, koel en veilig voor sporters, met beperkt onderhoud en waterverbruik, gebaseerd op circulair waterbeheer daar waar het valt.

Meer over koelend kunstgras

Optimaal regenwaterbeheer van de stad en beperking hitte-eilandeffect