?>

TKI-Project Kattenburgerstraat

Met regenwater de stadshitte tegengaan

Bouwjaar 2020
Locatie
Amsterdam
Project partners
Gemeente Amsterdam, KWS, Permavoid, Waternet
Wateropslag capaciteit
140.000 liter (grond + Permavoid 85s) 108.000 liter (Permavoid MD-tank)

In de toekomst krijgen we steeds vaker te maken met toenemende droogte en steeds zwaardere regenbuien. Afzonderlijk allebei problematisch, maar breng ze samen en er ontstaan mogelijkheden. Kan de grote hoeveelheid regenwater gebruikt worden om droogte en hitte tegen te gaan? Een oplossing voor dat vraagstuk wordt nu getest in de grond van de Kattenburgerstraat naast Marineterrein Amsterdam. 

Regenwateropvang ten behoeve van capillaire irrigatie voor bomen en begroeiïng

De gemeente Amsterdam is bezig een nieuw hoofdnetwerk van fietspaden te ontwikkelen voor het hoge aantal woon-werkfietsers in de stad. Voor de herinrichting van de Kattenburgerstraat  stelde men de volgende doelen:

Een kwalitatief hoogwaardig fietspad

De bestaande bomen (platanen) beschermen

Het voorkomen van schade aan het fietspad door wortelopdruk

Overtollig regenwater naar het grondwater laten infiltreren

Multifunctionele bestrating

De combinatie van deze elementen zorgt voor een klimaatbestendig en veerkrachtig ontwerp, waarin water wordt benut voor groen, grondwater continu wordt aangevuld, piekregens niet langer het riool overbelasten en bomen en begroeiïng de voor de stad zo noodzakelijke schaduw en koelte kunnen (blijven) geven.

Zwevende fietspaden door stad, bos en park

De holle Permavoid fundering kan worden gebruikt voor hoogwaardige fietspaden, in een ondiepe constructie, terwijl tegelijkertijd bodemverdichting wordt voorkomen en bodemgasuitwisseling permanent wordt vergemakkelijkt om schade door boomwortels aan de bovenliggende verharding te voorkomen. Het kan tevens dienen als systeem om regenwater, dat van het verharde oppervlak wordt opgevangen, vast te houden en te infiltreren. Op deze manier verandert de aanleg van fietspaden door een bestaand groen landschap de functionaliteit van de bodem niet en wordt de voortzetting van de bestaande boomgroei gestimuleerd.

Meer over civiel en groene infra