Oosterhout

Zwevende fundering voor fietspad

Bouwjaar 2018
Locatie
Oosterhout
Wateropslag capaciteit
Tijdelijk bufferen en infiltreren van hemelwater
Special features
Een nieuw soort fietspad

In het zuiden van Nederland, in een bos van de gemeente Oosterhout, is een nieuw soort fietspad aangelegd. Het fietspad is gescheiden van de rijbaan voor de veiligheid van de fietsers en het behoud van het bos. Voor de fundering van het fietspad is besloten om een zwevende fundering aan te brengen zodat er geen overbodige wortels worden uitgegraven.

Tijdelijk bufferen en infiltreren van hemelwater

Een andere reden dat deze holle zwevende fundering wordt gebruikt, is het tijdelijk bufferen en infiltreren van regenwater uit de rijbaan en het fietspad en het langzamer infiltreren in de bodem. Het is geen probleem dat de strook in de winter wordt gestrooid met strooizout. Het regenwater stagneert niet in de bodem zodat er geen natriumprobleem is in de minerale huishouding in de bodem. De zwevende fundering wordt opgebouwd door een 15 cm hoge sandwichconstructie. Deze constructie is stabiel genoeg om het betonnen dek te ondersteunen.

Voordelen van deze constructie 

I

Er is geen noodzaak om grond uit te graven, waardoor minimale gronduitwisseling plaatsvindt

II

Er hoeft geen hemelwaterriool te worden aangelegd

III

Er is geen uitdroging bij de wortels onder het fietspad: de water- en zuurstofhuishouding blijft in takt en er treed geen verdichting op in de bodem

IV

De hele constructie is extreem licht, maar sterk genoeg om zwaar verkeer te dragen

De uitdaging

In de bossen tussen Oosterhout en Dorst was in het kader van de veiligheid noodzakelijk de fietsers van de rijbaan te krijgen en moest er een fietspad langs de rijbaan aan worden gelegd. Dit zorgt voor uitbreiding van de verharding, met als gevolg dat er veel grondverzet moet plaatsvinden. Gevolg is dat de wortels van de naastgelegen bossen beschadigd zullen worden. Ook wordt het een probleem om het water van de verharding goed af te voeren en een rioolsysteem is kosten verhogend en brengt ook weer wortelschade van de bossen met zich mee. Kortom het is een project met meerdere dilemma’s.

Aanleg
Aanleg
Aanleg

De oplossing

Om het profiel te realiseren zonder onherstelbare schade aan de bomen toe te brengen is er voor het PSC150 systeem gekozen. Deze zorgt ervoor dat er een zwevende fundering over de bestaande grond ontstaat met  gevolg van minimale afvoer van grond. Het water van de verharding wordt via de tussen berm naar de holle fundering geleid waarna het rustig kan infiltreren in de bodem. de water en zuurstof huishouding in de bodem blijft in takt en er treed geen verdichting op in de bodem. de fundering opgebouwd uit Permavoid is draaglastig genoeg om de realisatie van een betonbaan doormiddel van een Slipformpaver te kunnen dragen en voldoet aan de verkeersklasse die hier gewenst is.

Aanleg van fietspad, zonder de bomen te kort te doen

Zwevende fietspaden door stad, bos en park

De holle Permavoid fundering kan worden gebruikt voor hoogwaardige fietspaden, in een ondiepe constructie, terwijl tegelijkertijd bodemverdichting wordt voorkomen en bodemgasuitwisseling permanent wordt vergemakkelijkt om schade door boomwortels aan de bovenliggende verharding te voorkomen. Het kan tevens dienen als systeem om regenwater, dat van het verharde oppervlak wordt opgevangen, vast te houden en te infiltreren. Op deze manier verandert de aanleg van fietspaden door een bestaand groen landschap de functionaliteit van de bodem niet en wordt de voortzetting van de bestaande boomgroei gestimuleerd.

Meer over civiel en groene infra