Heerderweg

Aanleg 'zwevend' fietspad

Bouwjaar 2018
Locatie
Epe
Special features
Behoud van bestaande bomen

De provincie Gelderland wilde de N795 veiliger maken voor fietsers. Daarom is er besloten om een apart fietspad aan te leggen naast de rijbanen voor de auto’s: project N795. Met ons systeem is een draagkrachtige funderingsvervanger aangelegd die zorgt voor een goede zuurstoftoevoer in de bodem, het hemelwater opvangt en ruimte biedt om er kabels en leidingen door(heen) te voeren zonder dat er wortels worden beschadigd. 

De uitdaging 

De provincie Gelderland wilde de N795 veiliger maken voor fietsers. Daarom is er besloten om een apart fietspad aan te leggen naast de rijbanen voor de auto’s: project N795. De consequentie was dan wel dat er veel bomen zouden worden beschadigd, voornamelijk ondergronds waardoor ze niet kunnen blijven staan. Om te voorkomen dat er onnodig diep moest worden gegraven voor het maken van een fundering is er gekozen voor een betonnen fietspad met een zwevende fundering over de wortels van de bomen heen.

De oplossing

De Permavoid 85s is hier bij uitstek geschikt voor. Behalve dat er nu met een gesloten grondbalans is gewerkt en er geen wortelschade aan de bomen is aangebracht, is het een draagkrachtige funderingsvervanger. Het zorgt ook meteen voor een goede zuurstoftoevoer in de bodem, opvang van water en is er ruimte om er kabels en leidingen door(heen) te voeren zonder dat er wortels worden beschadigd. Door het gebruik van deze zwevende constructie was het mogelijk zo veel mogelijk bomen te behouden en bezwaren en zorgen weg te nemen bij de bewoners & provincie.

Door het gebruik van de zwevende constructie zijn zoveel mogelijk bomen bewaard gebleven

Zwevende fietspaden door stad, bos en park

De holle Permavoid fundering kan worden gebruikt voor hoogwaardige fietspaden, in een ondiepe constructie, terwijl tegelijkertijd bodemverdichting wordt voorkomen en bodemgasuitwisseling permanent wordt vergemakkelijkt om schade door boomwortels aan de bovenliggende verharding te voorkomen. Het kan tevens dienen als systeem om regenwater, dat van het verharde oppervlak wordt opgevangen, vast te houden en te infiltreren. Op deze manier verandert de aanleg van fietspaden door een bestaand groen landschap de functionaliteit van de bodem niet en wordt de voortzetting van de bestaande boomgroei gestimuleerd.

Meer over civiel en groene infra