?>

Boomgranulaat Lava 30-60+

Met humeuze grond en capillaire vezels

Voor bomen in het stedelijk gebied wordt het moeilijker om te overleven en te bestaan. Het is lastiger om aan de groeiplaats omstandigheden van een boom te voldoen. Door de alsmaar hogere eisen die aan de ondergrond van de stad worden gesteld, is het noodzakelijk creatievere oplossingen te gebruiken voor het inrichten van groeiplaatsen. New Urban Standard heeft een nieuwe generatie boomgranulaat ontwikkeld omdat standaard bomenzand niet draagkrachtig genoeg is voor verhardingen, niet voldoende wortelontwikkelingen genereert en onvoldoende vocht kan vasthouden. 

Meer informatie over substraten? Neem contact op

New Urban Standard heeft een boomgranulaat Lava 30-60+ met humeuze grond en capillaire vezel ontwikkeld. Door de grovere granulaire samenstelling is het mogelijk om 45% poriënvolume in het materiaal te halen en zijn de poriën grover zodat er meer diktegroei in het wortelgestel mogelijk is. Daarnaast is het nu mogelijk om 4 tot 5 % organische stof per m³ boomgranulaat toe te voegen zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de draagkracht. Door de hogere holle ruimte in het granulaat is het mogelijk om tijdens extreme buien snel 450 liter water te bergen. Hierdoor is het systeem tevens geschikt als onderdeel van een watermanagement. Met de extra toevoeging van de capillaire vezels is het mogelijk om meer dan 300 liter water vast te houden waarvan de bomen kunnen profiteren. Met het hogere organische stofgehalte, poriënvolume, waterbergend en -vasthoudend vermogen is het een uitstekend alternatief om bomen in een stedelijk gebied te planten.